Obwarowania jasnogórskie – opis

Kościół i klasztor jasnogórski otaczają obwarowania wzniesione w 1. poł. XVII w. na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Fortecę typu bastionowego tworzą 4 narożne bastiony połączone kurtynami (prostymi odcinkami murów) o długości ok. 100 m każda. Bastiony noszą nazwy od imion świętych i nazwisk fundatorów: Św. Barbary (Lubomirskich), Św. Rocha (Morsztynów), Św. Trójcy (Szaniawskich), Św. Jakuba (Potockich, Królewski). Od południa znajduje się główne wejście do twierdzy z zespołem 4 bram i rawelinem (pięciokątną budowlą przed kurtyną, osłaniającą 2 środkowe bramy). Pierwotnie założenie otaczały obwarowania ziemne.

DROGA KRZYŻOWA

Składają się z grup figur z brązu projektu wybitnego rzeźbiarza Piusa Welońskiego (1840-1931), ustawionych na wysokich cokołach z łamanego granitu, w górnej części z marmuru,

OBWAROWANIA JASNOGÓRSKIE – HISTORIA

Budowę pierwszych fortyfikacji jasnogórskich zlecił król Zygmunt III Waza, a zaprojektował je w 1621 r. architekt nadworny Andrea dell Aqua. W 1639 r. król Władysław

POMNIK O. AUGUSTYNA KORDECKIEGO

Na bastionie południowo-wschodnim Św. Jakuba (Potockich), po prawej od głównego wejścia wznosi się pomnik o. Augustyna Kordeckiego, przeora i obrońcy klasztoru jasnogórskiego podczas oblężenia przez

POMNIK ŚW. JANA PAWŁA II

Na bastionie północno-wschodnim Św. Trójcy (Szaniawskich) wznosi się pomnik św. Jana Pawła II, przedstawiający Papieża w geście pozdrowienia. Zaprojektowany przez Władysława Dudka, ufundowany przez prywatnych

Bastion św. Rocha

Bastion północno-zachodni (narożny pięcioboczny element fortyfikacji o dłuższych wysuniętych bokach) początkowo pw. Najświętszej Maryi Panny, od pocz. XVIII w…

Kurtyna wschodnia

Odcinek murów obronnych łączący bastion północno-wschodni i południowo-wschodni, tj. kurtynę wschodnią wzniesiono przed 1631 r…

Close Menu