Pobierz aplikację na telefon

Galerie

Kaplica Matki Bożej z cudownym obrazem wraz z atrium

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej powstał w poł. XIII w. jako ikona bałkańska w bizantyjskim typie Hodegetrii...

Kościół pw. Krzyża Św. i Narodzenia Matki Bożej

Barokowa kaplica pw. św. Antoniego Padewskiego mieści się w przyziemiu północnego (lewego) aneksu wieży, wzniesionej w l. ok. 1617-1620.

Zakrystia

Pomiędzy prezbiterium kaplicy Cudownego Obrazu a prezbiterium kościoła, nieco wysunięty na wschód, znajduje się wzniesiony w l. 1649-1651 barokowy budynek...

Skarbiec

Pomiędzy prezbiterium kaplicy Cudownego Obrazu a prezbiterium kościoła, nieco wysunięty na wschód, znajduje się wzniesiony w l. 1649-1651 barokowy budynek...

Biblioteka

W zachodnim skrzydle klasztoru, na piętrze mieści się biblioteka tzw. stara, zbudowana w l. 1736-1739 z inicjatywy...

Muzeum 600-lecia

W barokowym budynku dawnej wozowni i drukarni klasztornej wzniesionym ok. l. 1620-1658, z jednej strony przylegającym do kurtyny zachodniej...

Sala papieska

Wewnątrz południowej kurtyny murów obronnych, na odcinku między Bastionem św. Barbary i Bramą Wałową znajduje się Sala Jana Pawła II.

Ogród wewnętrzny (wirydarz)

W XVII-wiecznej części klasztoru znajduje się prostokątny wirydarz, otoczony skrzydłami głównego budynku.

DZIEDZINIEC KLASZTORNY

W obrębie zabudowań klasztornych, za klauzurą, między trójskrzydłowym budynkiem z XVI w., tzw. Starym Światem a...

Zespół bramny

Od południa na osi kurtyny znajduje się główne wejście do sanktuarium jasnogórskiego. Prowadzi doń zespół 4...

BŁONIA JASNOGÓRSKIE

Od wschodu, na rozciągającym się u podnóża klasztoru jasnogórskiego rozległym placu, tzw. „Przed Szczytem” wznosi się...

Obwarowania jasnogórskie - opis

Kościół i klasztor jasnogórski otaczają obwarowania wzniesione w 1. poł. XVII w. na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu.

Wieża jasnogórska, w tym panorama z wieży

Jeśli pielgrzymi, niezrażeni wysokością, zdecydują się wspiąć na wieżę, mogą podziwiać z niej nie tylko klasztor i panoramę miasta, ale również rozległy widok na północną część...

Droga krzyżowa

Wzdłuż murów twierdzy jasnogórskiej od południa, zachodu i północy wznoszą się monumentalne stacje Drogi Krzyżowej...

Park

Na miejscu dawnych fos i obwarowań ziemnych od południowego zachodu i północy założono park przyklasztorny, otoczony murem.

Bastion Św. Rocha

Bastion północno-zachodni (narożny pięcioboczny element fortyfikacji o dłuższych wysuniętych bokach) początkowo pw. Najświętszej Maryi Panny

Refektarz

Do najpiękniejszych wnętrz Jasnej Góry należy barokowy refektarz wielki, sala mieszcząca się na parterze zachodniego skrzydła zespołu klasztornego

Sala Rycerska

Nad Kaplicą Różańcową mieści się reprezentacyjna wczesnobarokowa Sala Rycerska poprzedzona od zachodu klatką schodową

Wieczernik

Między południową kurtyną murów obronnych a prezbiterium bazyliki, na terenie dawnego cmentarza przykościelnego, mieści się Wieczernik...