Pobierz aplikację na telefon

Sala Rycerska

Nad Kaplicą Różańcową mieści się reprezentacyjna wczesnobarokowa Sala Rycerska poprzedzona od zachodu klatką schodową. Wzniesiona w 1647 r. z przeznaczeniem na miejsce uroczystych zgromadzeń, była świadkiem doniosłych wydarzeń i wizyt dostojnych gości. Po poł. XVII w. kilkakrotnie służyła jako miejsce posiedzeń Senatu Rzeczypospolitej, w 1661 r. król Jan Kazimierz przyjmował w niej poselstwo Kozaków zaporoskich i cara Aleksego Michajłowicza, w 1670 r. odbywały się tam uroczystości podczas zaślubin króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z księżniczką Eleonorą Habsburżanką, a w 1683 r. paulini wręczali tam szablę hetmana Żółkiewskiego królowi Janowi III Sobieskiemu, który zatrzymał się w sanktuarium jasnogórskim w drodze na wyprawę wiedeńską. W 1936 r. w Sali Rycerskiej obradował pierwszy Synod Plenarny biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości. Dwukondygnacyjna sala na planie wydłużonego prostokąta z wejściem na 1. piętrze nakryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, na gurtach. Ściany dolnej kondygnacji rozczłonkowane są parami pilastrów o stiukowych kapitelach kompozytowych dodatkowo zdobionych plastycznymi główkami aniołków, maszkaronami, gryfami, parami gołębi, podwieszonymi draperiami i pękami kwiatowo-owocowymi. Między nimi mieszczą się okna w głębokich wnękach wychodzące na wirydarz, podobne znajdują się nad nimi, ponad belkowaniem z wydatnym gzymsem obiegającym pomieszczenie, dzielącym ściany na 2 kondygnacje. Ponad gzymsem na ścianie północnej eksponowane są sztandary drużyn harcerskich, wojskowe, cechowe i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” datowane od k. XIX w. do k. II wojny światowej, ofiarowane na Jasną Górę jako wota. W ścianie południowej otwiera się przejście na galerię przedsionka kaplicy Cudownego Obrazu poprzedzone marmurowymi stopniami. Półkoliście zamknięty portal flankują pilastry zwieńczone kapitelami z elementami herbu paulinów – lwami i krukami.

Wprowadzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w asyście bpa krakowskiego Jana Małachowskiego do odbudowanego po pożarze kościoła jasnogórskiego w 1691 r.

Jan III Sobieski z synami Jakubem, Konstantym i Aleksandrem w 1683 r. na Jasnej Górze przed wyprawą wiedeńską otrzymujący od paulinów szablę hetmana Stanisława Żółkiewskiego z błogosławieństwem na zwycięstwo.

Uroczyste przewiezienie na Jasną Górę w 1681 r. relikwii męczenników śś. Honorata i Kandyda, sprowadzonych z Rzymu z okazji jubileuszu 300-lecia fundacji klasztoru.

Zaślubiny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z arcyksiężniczką austriacką Eleonorą na Jasnej Górze w 1670 r.

Król Jan Kazimierz w imaginacyjnym wnętrzu w obecności Senatu Rzeczypospolitej przyjmujący w 1661 r. dokonany na Jasnej Górze hołd Kozaków Zaporoskich.

Oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów w 1655 r.

Dziękczynienie królewicza Władysława IV przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej za zwycięstwo pod Chocimiem w 1621 r.

Napad obrazoburców husyckich na Jasną Górę w 1430 r. i sprofanowanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Cykl obrazów historycznych

Na ścianie południowej w lunetach sklepienia znajduje się cykl 9 obrazów ilustrujących najważniejsze wydarzenia z dziejów Jasnej Góry. Duże, zamknięte […]

Tablice pamiątkowe

W ściany Sali Rycerskiej wkomponowano 3 tablice pamiątkowe. 1. z okazji 300-lecia ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza z tekstem ślubowania […]

Lustra

Wysoko na ścianie wschodniej we wnękach okiennych wisi para luster z 3. ćw. XVIII w. w bogatych złoconych ramach w […]

Furta

W północno-wschodnim narożniku Sali Rycerskiej znajduje się furta klasztorna. Prowadzące za klauzurę prostokątne wejście wieńczy bogato zdobiony trójkątny przyczółek. W […]

Ołtarz św. Jana Ewangelisty

Na ścianie wschodniej między oknami usytuowany jest barokowy ołtarz św. Jana Ewangelisty wykonany ok. 1700 r. najprawdopodobniej przez snycerza Stanisława […]

Klatka schodowa przed Salą Rycerską

Salę Rycerską poprzedza szeroka klatka schodowa ze schodami z marmuru paczółtowickiego i z 4 oknami w ścianie południowej. Zbudowano ją […]

Przedsionek przed klatką schodową prowadzącą do Sali Rycerskiej

Na zachodnim skraju południowego skrzydła klasztoru mieści się przedsionek przed klatką schodową wiodącą do Sali Rycerskiej. Można doń wejść od […]