Pobierz aplikację na telefon

Park

Na miejscu dawnych fos i obwarowań ziemnych od południowego zachodu i północy założono park przyklasztorny, otoczony murem. Prace rozpoczęto w 1898 r. równocześnie z renowacją murów i bram fortecy oraz budową monumentalnej Drogi Krzyżowej, dla której park stanowi naturalne tło. Jest on dziełem częstochowskich ogrodników planistów Rajmunda Szczecińskiego i Gustawa Feigla. Przy południowo-zachodnim narożniku parku znajdują się 2 ciągi neorenesansowych kramów z 1906 r. projektu architekta Stefana Szyllera.