Pobierz aplikację na telefon

Obwarowania jasnogórskie – opis

Kościół i klasztor jasnogórski otaczają obwarowania wzniesione w 1. poł. XVII w. na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Fortecę typu bastionowego tworzą 4 narożne bastiony połączone kurtynami (prostymi odcinkami murów) o długości ok. 100 m każda. Bastiony noszą nazwy od imion świętych i nazwisk fundatorów: Św. Barbary (Lubomirskich), Św. Rocha (Morsztynów), Św. Trójcy (Szaniawskich), Św. Jakuba (Potockich, Królewski). Od południa znajduje się główne wejście do twierdzy z zespołem 4 bram i rawelinem (pięciokątną budowlą przed kurtyną, osłaniającą 2 środkowe bramy). Pierwotnie założenie otaczały obwarowania ziemne.

Pamiątki w kaplicy Pamięci Narodu

Wzdłuż ścian w przeszklonych gablotach znajdują się urny z ziemią i prochami Polaków z miejsc walk i męczeństwa z całego […]

Witraże

Dawne arkady dzwonne, dziś okna kaplicy Pamięci Narodu, wypełniają witraże, przedstawiające 4 wizerunki Matki Bożej, która nieustannie otaczała opieką naród […]

Portal wejściowy

Do kaplicy prowadzi wejście z wałów przez zamknięty półkoliście, zdobiony boniowaniem portal z piaskowca i metalowe drzwi z Orłem Polskim […]

Kaplica Pamięci Narodu im. o. Augustyna Kordeckiego

W 1989 r. w górnej kondygnacji dawnej dzwonnicy urządzono kaplicę Pamięci Narodu im. o. Augustyna Kordeckiego. Konsekrowano ją 3. maja […]

Arkadowe przejście do Skarbca i kaplicy Pamięci Narodu

Na wałach za kaplicą Najświętszego Sakramentu w arkadowym przejściu, prowadzącym do Skarbca i kaplicy Pamięci Narodu, znajdują się współczesne reliefy […]

Dawna dzwonnica

Obok pierwszego od wschodu przęsła prezbiterium kościoła mieści się wolnostojąca, dwukondygnacyjna dzwonnica wzniesiona na planie kwadratu na pocz. XVIII w. […]

Wejścia na wały

Po przekroczeniu Bramy Wałowej po obu jej stronach można wejść na wały twierdzy jednotraktowymi schodami z balustradą. Zamykają je bramy […]

Kurtyna wschodnia

Odcinek murów obronnych łączący bastion północno-wschodni i południowo-wschodni, tj. kurtynę wschodnią wzniesiono przed 1631 r…

POMNIK ŚW. JANA PAWŁA II

Na bastionie północno-wschodnim Św. Trójcy (Szaniawskich) wznosi się pomnik św. Jana Pawła II, przedstawiający Papieża w geście pozdrowienia. Zaprojektowany przez […]

POMNIK O. AUGUSTYNA KORDECKIEGO

Na bastionie południowo-wschodnim Św. Jakuba (Potockich), po prawej od głównego wejścia wznosi się pomnik o. Augustyna Kordeckiego, przeora i obrońcy […]

OBWAROWANIA JASNOGÓRSKIE – HISTORIA

Budowę pierwszych fortyfikacji jasnogórskich zlecił król Zygmunt III Waza, a zaprojektował je w 1621 r. architekt nadworny Andrea dell Aqua. […]

DROGA KRZYŻOWA

Składają się z grup figur z brązu projektu wybitnego rzeźbiarza Piusa Welońskiego (1840-1931), ustawionych na wysokich cokołach z łamanego granitu, […]