Pobierz aplikację na telefon

Muzeum 600-lecia

W barokowym budynku dawnej wozowni i drukarni klasztornej wzniesionym ok. l. 1620-1658, z jednej strony przylegającym do kurtyny zachodniej, z drugiej wychodzącego na dziedziniec gospodarczy, mieści się na parterze Muzeum Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry. W 1982 r. wnętrze zostało częściowo przebudowane i zaadaptowane na stałą ekspozycję muzealną. Wystawa w 3 częściach prezentuje dzieje zakonu paulinów i ich obecności na Jasnej Górze, kult Cudownego Obrazu Matki Bożej oraz Jasną Górę jako ośrodek kulturalny i artystyczny.

Sukienka perłowa Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Najnowsza, perłowa sukienka Cudownego Obrazu wykonana została przez artystę malarza i hafciarza Andrzeja Majewskiego w 2018 r. i poświęcona w […]

Kodeks reguł paulińskich

Księga zawiera Regułę kanonicką św. Augustyna, czyli zbiór zasad organizujących życie zakonników wraz z komentarzami, tj. Konstytucje i Dyrektorium Generalne […]

46011r18 Kocioł, XVIII w.

46010r18 Kocioł, 2. poł. XVII w. (?)

46009r18 Rożki angielskie, H. C. Strisce, Wrocław (?), 1. poł. XVIII w.

46023r18 Viola d’amore, J. F. Hoyer, Norymberga, 1788 r.

46022r18 Viola d’amore, J. F. Hoyer, Norymberga, 1788 r. (fragment szyjki i komora kołkowa)

46021r18 Klarnety, 2. poł. XIX w.

46020r18 Skrzypce, XIX w.

46019r18 Skrzypce, 2. poł. XIX w.

46018r18 Klarnety, 2. poł. XIX w.

46017r18 Trąbka klapowa, trąbki z wiedeńskim systemem wentylowym, 1. poł. XIX w.

46016r18 Fagoty, wiolonczela, kontrabas, XIX w. (od lewej)

46015r18 Harfa pedałowa, Erard, XVIII w.

46012r18 Trąbka naturalna, H. Starck, Norymberga, 1693 r.

Zbiór instrumentów muzycznych

W muzeum prezentowany jest unikatowy w Polsce zbiór kilkudziesięciu dawnych instrumentów muzycznych z okresu od XVII do XIX w.: skrzypiec, […]

Muzyka jasnogórska dzisiaj

Obok bezcennych dzieł sztuki do jasnogórskich skarbów należą również zachowane i na nowo odkrywane źródła muzyczne, które ożywają dzięki coraz […]

Muzykalia w zbiorach jasnogórskich

Zachowany do dziś zbiór muzykaliów, liczący ponad 2000 rękopisów i ponad 300 druków (łącznie ok. 3000 kompozycji), należy do najliczniejszych, […]

Kompozytorzy jasnogórscy

Jasnogórski klasztor był także znaczącym ośrodkiem twórczym. Znamy nazwiska ponad 40 muzyków kapeli, którzy jednocześnie zajmowali się twórczością kompozytorską (w […]

Kapela jasnogórska

Wokalno-instrumentalna kapela, działająca w klasztorze ponad trzy wieki (od k. XVI do pocz. XX w.), będąca przedmiotem nieustannej troski władz […]

Kancjonał

Osobne manuskrypty zawierają zbiory śpiewów liturgicznych z zapisem nutowym. Do najstarszych należy kancjonał (łac. Cantionale) wykonany w warsztacie małopolskim na […]

Mszał Olbrachta

Spośród używanych na Jasnej Górze ksiąg liturgicznych szczególną uwagę zwraca pochodzący z ok. 1506 r. mszał Missale Paulinorum, zwany powszechnie […]

ZBIÓR INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

W muzeum prezentowany jest najcenniejszy w Polsce zbiór dawnych instrumentów muzycznych: skrzypiec, rogów, obojów, fagotów i innych, należących do kapeli jasnogórskiej…

SUKIENKI CUDOWNEGO OBRAZU

Zwyczaj ozdabiania Cudownego Obrazu sukienkami z drogich tkanin wyszytych klejnotami sięga poł. XVII w.

DOKUMENT FUNDACYJNY KSIĘCIA WŁADYSŁAWA OPOLCZYKA

Dokument potwierdzający fundację klasztoru na Jasnej Górze przez księcia Władysława Opolczyka…

DOKUMENT FUNDACYJNY KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

Dokument, którym 24 lutego 1393 r. król Władysław Jagiełło potwierdził fundację klasztoru paulinów na Jasnej Górze…