Pobierz aplikację na telefon

BŁONIA JASNOGÓRSKIE

Od wschodu, na rozciągającym się u podnóża klasztoru jasnogórskiego rozległym placu, tzw. „Przed Szczytem” wznosi się na kamiennej kolumnie współczesna figura Matki Bożej Niepokalanej, ustawiona na miejscu pomnika cara Aleksandra II z 1889 r.

Figura św. Prokopa

W pobliżu placu pielgrzymkowego, od południowego wschodu znajduje się rokokowa figura św. Prokopa, wykonana z piaskowca w 2. poł. XVIII w…

POMNIK KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Od południa, przy zespole bram prowadzących do klasztoru jasnogórskiego stoi pomnik, przedstawiający klęczącego prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, wykonany przez […]

OŁTARZ NA SZCZYCIE

W 1903 r. cała wschodnia elewacja kaplicy Cudownego Obrazu została zaprojektowana i przebudowana przez architekta Stefana Szyllera jako wielka nastawa […]

FIGURA ŚW. JANA NEPOMUCENA

W pobliżu placu pielgrzymkowego, od południowego zachodu znajduje się figura św. Jana Nepomucena, ufundowana przez królewicza Jakuba Sobieskiego w 1724 […]

FIGURA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ

Od wschodu, na rozciągającym się u podnóża klasztoru jasnogórskiego rozległym placu, tzw. „Przed Szczytem” wznosi się na kamiennej kolumnie współczesna […]