Pobierz aplikację na telefon

Bastion Św. Rocha

Bastion północno-zachodni (narożny pięcioboczny element fortyfikacji o dłuższych wysuniętych bokach) początkowo pw. Najświętszej Maryi Panny, od pocz. XVIII w. zwany św. Rocha, wzniesiono w l. 1631-1636 pod kierunkiem muratora krakowskiego Jana Zymarta. Przebudowano go w 1751 r. z fundacji Michała Morsztyna, kasztelana sądeckiego, stąd nazywany jest również bastionem Morsztynów. W trakcie prac remontowych w 1992 r. wewnątrz odkryto pierwotny bastion z XVII w., który chronił twierdzę przed szturmami Szwedów podczas „potopu”, później obudowany nowymi murami.

Halabardy

Licznie reprezentowana na ekspozycji broń drzewcowa to halabardy, partyzany i szpontony powstałe od XVI do pocz. XX w. Wśród nich […]

Pamiątki z potopu szwedzkiego

Sugestywnymi pozostałościami po obronie klasztoru podczas potopu szwedzkiego są kule armatnie oraz popękane skorupy bomb i granatów, zebrane na terenie […]

Zbiory militariów

Jasnogórski zbiór militariów, wyeksponowany we wnętrzach Bastionu św. Rocha, stanowią po części zdobycze i trofea wojenne ofiarowywane jako wota przez […]

Pamiątki spod Wiednia

Imponującym zespołem trofeów są przedmioty związane z osobą króla Jana III Sobieskiego, pochodzące z daru po zwycięskiej Odsieczy Wiedeńskiej w […]

Tapiseria „Bitwa przy Moście Mulwijskim”

Ogromna tapiseria, jedyna w zbiorach jasnogórskich, powstała w jednym ze słynnych warsztatów tkackich w Brukseli w 2. poł. XVI w. […]

Zasłona wejściowa namiotu wielkiego wezyra Kara Mustafy

Najbardziej imponującą tkaniną orientalną w zbiorach jasnogórskich jest opona wejściowa z legendarnego „złotego” namiotu wielkiego wezyra Kara Mustafy zdobyta pod […]

Broń palna o charakterze orientalnym

Na tle XVII-wiecznych tkanin tureckich eksponowany jest zespół strzelb z okresu od XVII do XIX w. Są to głównie bogato […]

Pałasz króla Stefana Batorego

Do najcenniejszych wotów należy pałasz paradny króla Stefana Batorego, przykład broni wschodniej bardzo wysokiej klasy artystycznej. Składa się z rękojeści […]

Rękojeść i pochwa szabli Stanisława Żółkiewskiego, hetmana wielkiego koronnego

Hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620), jeden z najwybitniejszych wodzów w dziejach Rzeczypospolitej, ofiarował jako wotum na Jasną Górę kosztowną szablę turecką […]

Buława Józefa Potockiego, hetmana wielkiego koronnego

Buława ofiarowana jako wotum przez hetmana Józefa Potockiego (1673-1751), jednego z największych magnatów Rzeczypospolitej i fundatora południowo-wschodniego bastionu twierdzy jasnogórskiej, […]

Buława Stanisława Rewery Potockiego, hetmana wielkiego koronnego

Buława w typie turecko-sarmackim wykonana w Turcji na przełomie XVI/XVII w. została ofiarowana na Jasną Górę przez hetmana Stanisława Rewerę […]

Buława Stanisława Jana Jabłonowskiego, hetmana wielkiego koronnego

Buława w typie węgierskim należąca do hetmana Stanisława Jana Jabłonowskiego (1634-1702), została przezeń złożona jako wotum najprawdopodobniej po Odsieczy Wiedeńskiej […]

Buława Tymoteusza Cieciury, atamana kozackiego

Buława w typie węgierskim z XVI/XVII w. pozostawiona przez króla Jana Kazimierza jako wotum po tym jak 5. lutego 1661 […]

Buława Marcina Kalinowskiego, hetmana polnego koronnego

W zbiorach jasnogórskich znajduje się 5 niezwykle pięknych i cennych buław hetmańskich. Buława to broń złożona z okrągłej lub gruszkowatej […]